Bajkoterapia dla najmłodszych

Bajkoterapia dla najmłodszych

Bajkoterapia jest przyjazną metodą terapeutyczną, psychoedukacyjną i relaksacyjną dla dzieci. To właśnie swobodna atmosfera pozwala poznawać świat uczuć i norm społecznych. Przedstawiane historie mają na celu redukować lęki, wzmacniać poczucie wartości, rozwijać wyobraźnię, wzbogacać  język, edukować dziecko i podnosić jego kompetencje społeczne oraz stymulować rozwój.

Pojawienie się na świecie rodzeństwa niesie ze sobą wachlarz różnorodnych emocji, z którymi dziecko musi się mierzyć. To w jaki sposób reaguje na nową sytuację związane jest między innymi z tym, na jakim etapie rozwojowym się znajduje, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, przyjaciele domu rozmawiają z nim o tej sytuacji. Pozwolenie na wyrażenie swoich lęków, obaw, często złości, wspólne przeżywanie smutku, jak również radości, dumy pozwala oswajać się z nową rolą bycia starszym bratem, siostrą oraz już nie jedynym a kolejnym dzieckiem swoich rodziców.

Obserwowanie i uczestnictwo w przygotowaniach związanych z pojawieniem się na świecie rodzeństwa, wiąże się także z pytaniami dotyczącymi tego: skąd biorą się dzieci, skąd ja się pojawiłem na świecie,  lękiem czy nadal będę kochany, czy o mnie się zapomni.

Mnogość tych wszystkich pytań i dylematów, może powodować u dziecka wiele konfliktów wewnętrznych i frustracji, które przejawiają się w zmianie jego zachowania. Przeżywanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych jest indywidualne i u każdego dziecka przebiega inaczej.

Bajkoterapia w tym wypadku staje się metodą pomocniczą, która w nieinwazyjny sposób przemyka do życia dziecka. Przedstawieni bohaterowie borykają się z problemami i dylematami bliskimi najmłodszym, przez co dziecko może się z nimi identyfikować. Dziecko słuchając przytaczanej historii, dostrzega wsparcie, pomoc, akceptację jaką otrzymują główni bohaterowie. Umożliwia to  kompensowanie własnych potrzeb oraz uporządkowanie sposobu postrzegania świata zewnętrznego. Należy pamiętać, iż dziecko interpretuje bajkę według swojego indywidualnego przeżycia. Nie narzucany jest mu sposób jej odbioru. Uważnie słuchamy jego interpretacji,  ponieważ w ten sposób dziecko uchyla nam furtkę i zaprasza nas do swojego wewnętrznego świata przeżyć, w którym znajduje się odpowiedź na jego problemy i trudności. Bajka jest pomocna, niemniej nie zawiera morału, nie jest zapisem nakazów i powinności. Bajka jest przestrzenią pełną różnorodnych emocji, którym staramy nadać zrozumienie.

Praca plastyczna jest formą odreagowania napięć, emocji i wyobrażeń jakie nosi w sobie dziecko, po wysłuchaniu bajki. Jest przejawem swobodnej aktywności, dzięki której dziecko może zaprezentować to, o czym jest mu trudno powiedzieć.

Relacja rodzic – dziecko

Bajka stanowi pewnego rodzaju pomost między światem dziecka, jego emocjami i wyobrażeniami a światem rodzica i jego postrzeganiem świata. Gdy rodzic sięga po bajkę, zaczyna ją czytać wzmacnia więź jaka jest między nim a dzieckiem, okazuje mu zainteresowanie i wspólnie dzieli czas. Poruszane problemy i tematyka konfrontują rodzica ze jego emocjami, sposobem ich przeżywania, jak i własnym doświadczeniem trudności jeszcze wtedy, gdy sam był dzieckiem.

Joanna Firlej

13 STYCZNIA W NASZYM OŚRODKU ORGANIZUJEMY WARSZTATY BAJKOTERAPII DLA DZIECI 4-9 LETNICH, KTÓRYCH CELEM BĘDZIE WSPARCIE DLA DZIECI OCZEKUJĄCYCH RODZEŃSTWA. SZCZEGÓŁY POD NR TELEFONU 534 066 978 ORAZ NA NASZYM FANPAGE'U FB https://www.facebook.com/psychoterapeuta.rzeszow/?ref=settings