Terapia uzależnień
Terapia uzależnień

Do kogo skierowana jest terapia w naszym ośrodku

Terapia ta skierowana jest do osób, które nadużywają jednej lub więcej substancji bądź są uzależnione od hazardu lub Internetu i pragną zrozumieć mechanizmy uzależnienia oraz rozpocząć życie wolne od niego. Terapia pozwala na zmianę psychologicznych mechanizmów uzależnienia, poprawę funkcjonowania psychospołecznego, a także zmian koniecznych do podtrzymania trzeźwości. Dotyczą one przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji międzyludzkich.

Jak pracujemy

Terapia uzależnień w naszym Ośrodku prowadzona jest w oparciu o podejście psychodynamiczne, ponieważ obejmuje ono całościowe rozumienie problematyki pacjenta, w tym jego funkcjonowanie osobowościowe, a nie tylko objawy psychopatologiczne.

Jest skierowana jest do osób, które nadużywają jednej lub więcej substancji bądź są uzależnione od hazardu, Internetu lub seksu oraz pragną zrozumieć mechanizmy uzależnienia, a także rozpocząć życie wolne od niego. Są to indywidualne, regularne spotkania z wybranym psychoterapeutą, których celem jest zmiana psychologicznych mechanizmów uzależnienia, poprawa funkcjonowania psychospołecznego, a także zmiany przekonań, zachowań, przyzwyczajeń i relacji międzyludzkich, koniecznych do podtrzymania trzeźwości.

Terapia poprzedzona jest dwoma lub trzema spotkaniami konsultacyjnymi, które służą rozeznaniu trudności, poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, problemów i trudności, z którymi się boryka.

W terapii uzależnień możemy wyróżnić kilka etapów pracy terapeutycznej:

Etap I

Dotyczy poznania zasad terapii i znaczenia abstynencji dla dalszej pracy, analizy własnego uzależnienia i zrozumienia jego mechanizmów. Jest skoncentrowany na doświadczanych przez pacjenta objawach uzależnienia. Psychoterapeuta przyjmuje postawę bardziej aktywną, wprowadza elementy psychoedukacji z uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnej oraz zachowań nałogowych, jako sposobu regulacji stanów emocjonalnych. Wypracowuje z pacjentem sposoby radzenia sobie z objawami „głodu” substancji oraz z napięciami emocjonalnymi, jakich na bieżąco doświadcza osoba uzależniona. Celem tego etapu jest wspieranie wczesnego okresu abstynencji i uruchomienia procesu akceptacji faktu bycia osobą uzależnioną.

Etap II

To praca nad zmianą psychologicznych mechanizmów uzależnienia: poznawczych, emocjonalnych i obrazu siebie. W ujęciu psychodynamicznym, praca na tym etapie leczenia polega na analizie nieświadomych motywów autodestrukcyjnych, które niszczą  i wprowadzają chaos w życiu człowieka. Celem jest zrozumienie że picie alkoholu czy inne nałogowe zachowanie są tylko środkiem zarówno regulującym procesy emocjonalne, jak i prowokującym oraz pogłębiającym kryzys. Ponadto, na tym etapie ważna jest praca nad zapobieganiem nawrotom.

Etap III

Jest pracą nad poprawą funkcjonowania psychospołecznego pacjenta i rozwijaniu umiejętności służących zdrowieniu oraz naprawianiu skutków nadużywania alkoholu. Strategie te mogą przypominać działania terapeuty podtrzymującego, czy korzystającego z doświadczeń i wiedzy terapeuty poznawczo-behawioralnego.

Etap IV

Koncentruje się na poruszaniu w terapii osobistych problemów i kształtowania pozytywnego obrazu siebie i świata oraz wspieranie dalszego procesu zdrowienia. Praca w oparciu o relację terapeutyczną często ukazuje trudności pacjentów w sferze budowania bliskości i zależności. Konsekwencją tego jest sięganie po środki regulujące nastrój, gdyż pozwala to zredukować braki w budowaniu bezpiecznego przywiązania. Trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji i więzi kompensowane są wówczas np. poprzez używanie alkoholu. Tym samym bezpieczna relacja terapeutyczna może stać się fundamentem, który pozwoli na podjęcie zmiany przekonań, zachowań, przyzwyczajeń oraz budowaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, koniecznych do podtrzymania trzeźwości.

W porównaniu do innych metod psychoterapeutycznych nurt psychodynamiczny pozwala nie tylko zminimalizować uciążliwe objawy, ale przede wszystkim umożliwia zmiany w patologicznie ukształtowanych strukturach psychicznych. Pomaga osiągnąć trwałą poprawę w funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz prowadzi do poprawy jakości życia.

Leczenie psychodynamiczne może być odpowiedzią dla pacjentów, którzy chcą leczyć nie tylko objawy, ale i przyczynę, a tym samym – rozwijać się we wszystkich obszarach osobowości  i życia.

Na terapię zapraszamy osoby, które:

 • doświadczają uzależnienia od substancji (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, jedzenie itp.),
 • podejmują zachowania nałogowe lub nawykowe (hazard, Internet, uzależnienia sfery seksuologicznej),
 • pragną ograniczyć swoje nałogowe używanie lub zachowanie (lub podjąć całkowitą abstynencję),
 • zakończyły leczenie podstawowe i pragną podjąć psychoterapię pogłębioną,

Na terapię zapraszamy również osoby, borykające się z uzależnieniem partnera, rodzica lub dziecka oraz dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Ogólne zasady współpracy:

 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniona jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 – 2 spotkania w tygodniu. Niezmiernie istotnym jest regularność spotkań z terapeutą, co najmniej raz w tygodniu.  Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii jest bezpieczna, pełna zaufania i akceptacji relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem, a o taką trudno, gdy spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.
 • W przypadku spóźnienia sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego.
 • Koszt jednej sesji wynosi 150 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji.
 • Na terapię rezerwujemy dla pacjenta konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty przez pacjenta, uniemożliwia nam zapisanie innej osoby na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności, pacjent pokrywa 100% kosztów sesji.
 • Pacjent ma prawo do odwołania 1 sesji na kwartał bez ponoszenia kosztów finansowych, pod warunkiem, że odwoła ją przynajmniej 24 godziny wcześniej.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z terapeutą terminie.
 • W przypadku odwoływania sesji sms-em, zarówno terapeuta, jak i pacjent potwierdzają otrzymanie smsa.
 • W przypadku odwołania sesji przez terapeutę, zobowiązany jest on do zaproponowania innego terminu spotkania.
 • Nieobecność na 2 sesjach z rzędu bez uprzedzenia i informacji lub nieuiszczenie 2 zaległych opłat oznacza rezygnację z dalszej terapii.
 • Podjęcie się uczestnictwa w terapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania pacjenta, np. pogorszenia się nastroju pacjenta, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.
 • Udział w terapii jest dobrowolny. Dlatego na każdym etapie pacjent ma możliwość przerwania terapii  (informację przekazuje się podczas spotkania) z opcją dwóch sesji domykających, dających możliwość przetrwania chwilowego kryzysu związanego z eksploracją treści życia psychicznego.   
 • Sesja terapeutyczna  odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie).
 • Przed rozpoczęciem właściwej psychoterapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny – obejmujący zasady i ramy terapii, określające m.in. czas trwania sesji, ich częstość oraz kwestie ewentualnego odwoływania sesji.
 • Nie wydajemy zaświadczeń i opinii, które mogłyby dotyczyć przebiegu i treści terapii lub konsultacji.

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
  35-211 Rzeszów
 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Osmeckiego 23a/1
  35-506 Rzeszów
 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 Ul. Jagiellońska 10/3
  Rzeszów 35-025
TOP