Psychoterapia Dzieci
Psychoterapia Dzieci

Na czym polega psychoterapia dzieci w naszym ośrodku?

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Rozpoczynają się od krótkiego wywiadu z opiekunami celem poznania systemu rodzinnego oraz zebrania informacji o psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka.

W dalszej kolejności terapeuta zapraszając dziecko w przestrzeń zabawy, ma sposobność obserwowania jego zachowań podczas spontanicznej bądź kierowanej zabawy. Stwarza to terapeucie możliwość wniknięcia w wewnętrzny świat dziecka, przyjrzenia się mu i zdiagnozowaniu ewentualnych przeszkód w harmonijnym rozwoju emocjonalno-społecznym.

Terapia w nurcie psychodynamicznym różni się od innych metod terapeutycznych szerszym spojrzeniem na niepokojące Rodziców objawy pojawiające się u ich dzieci. Skupiając się wyłącznie na zachowaniu dziecka, umyka nam istota problemu. Każde zachowanie niesie z sobą ważne informacje o wewnętrznym życiu dziecka, których ono nie potrafi nam w inny sposób przekazać. Terapeuta pojawiające się u dziecka trudne zachowania traktuje jako drogowskazy do znalezienia pierwotnej przyczyny tych trudności.

Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii psychodynamicznej jest bezpieczna, pełna zaufania i akceptacji relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem. Nawiązanie, zbudowanie i podtrzymywanie tej relacji jest podstawowym celem pierwszych kilku spotkań. Zazwyczaj dokonuje się to podczas procesu zabawy, której terapeuta jest aktywnym uczestnikiem. Jednocześnie pełni rolę obserwatora i analizatora wnoszonych przez dziecko treści i pojawiających się emocji.

Przebieg dalszej terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może przybrać formę wsparcia wychowawczego dla rodziców (sprawdź nasza ofertę z zakresu konsultacji: Link), bądź systematycznych spotkań dziecka z terapeutą.

Celem zmniejszenia u dzieci napięcia związanego z nowym dla nich miejscem, sytuacją i okolicznościami zadbaliśmy o gabinet przeznaczony wyłącznie dla naszych najmłodszych pacjentów. Dzięki temu jego przestrzeń jest dopasowana do potrzeb, zainteresowań i kreatywności dzieci. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy wykonane według autorskiego pomysłu Lalki Terapeutyczne, zabawa którymi pozwala dziecku uzewnętrznić trudne, nieuświadomione emocje, doświadczenia i przeżycia.

 

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego?

Nie każdy problem wychowawczy jest koniecznym powodem do wizyty w gabinecie psychologicznym. Często pomoc dla dziecka znajduje się w obszarze możliwości rodziców.  Wspierająca rozmowa lub działania podjęte przez rodziców w środowisku dziecka (np. zorganizowanie wspólnej zabawy z kolegami dla synka, który ma trudności w nawiązywaniu kontaktów lub szczegółowa wycieczka krajoznawcza z córką w przypadku niedawnej przeprowadzki rodziny) mogą okazać się wystarczające.

Oczywiście, obiektywne spojrzenie na daną sytuację okiem psychologa może pomóc odnaleźć źródło problemu i opracować strategie jego rozwiązania.

Jednak zdarzają się sytuacje, gdy pomimo rodzicielskich starań i dobrych chęci, dziecko wciąż nie radzi sobie z trudnościami, jest smutne, płaczliwe, zagubione lub przestraszone. Wówczas, skorzystanie z pomocy specjalisty jest wręcz konieczne i niezastąpione.

Pomagamy dzieciom, doświadczającym:

 • problemów adaptacyjnych w przedszkolu lub w szkole (przeżywają lęki separacyjne, fobie szkolne, trudności szkolne, kłopoty z koncentracją uwagi),
 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego (mają niską lub chwiejną samoocenę, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, trudno nawiązują kontakt z dorosłymi i/lub rówieśnikami, borykają się z mutyzmem selektywnym),
 • zaburzeń zachowania  (nadpobudliwości, impulsywności, agresywności),
 • trudności związanych z fizjologią (zaburzenia snu, odżywiania, wypróżniania lub moczenie nocne),
 • trudności związanych z sytuacją rodzinną (rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba),
 • zaburzeń nerwicowych, ataków lęku i paniki,
 • depresji lub długotrwałego obniżenia nastroju,
 • zachowań autodestrukcyjnych i skłonności samobójczych,
 • uzależnień,
 • traumy (udział w wypadku, śmierci bliskiej osoby),
 • przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej,
 • chorób psychosomatycznych (nieustępujących mimo poprawnie przeprowadzonej diagnostyki medycznej i leczenia farmakologicznego).

Zasady współpracy

 • Częstotliwość spotkań uzależniony jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 – 2 spotkania w tygodniu. Niezmiernie istotnym jest regularność spotkań dziecka z terapeutą, co najmniej raz w tygodniu.  Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii psychodynamicznej jest bezpieczna, pełna zaufania i akceptacji relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem, a o taką trudno, gdy dziecko spotyka się z terapeutą co 2-3 tygodnie.
 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.
 • W przypadku spóźnienia sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego: uczy dziecko granic, określonego rytmu, w którym rzeczy mają swój początek i koniec.
 • Koszt jednej sesji wynosi 170 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji.
 • W terapii rezerwujemy dla dziecka konkretną godzinę danego dnia w tygodniu. Uniemożliwia to zapisanie w to miejsce jednorazowo innej osoby. Dlatego w sytuacji odwołania wizyty, Rodzice pokrywają 50% kosztów sesji w przypadku odwołania jej z 24 godzinnym wyprzedzeniem lub  100% kosztów sesji, gdy anulowanie nastąpi w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną sesją.
 • W przypadku odwoływanie sesji sms-em, zarówno terapeuta, jak i Rodzic potwierdzają otrzymanie smsa.
 • Nieobecność na 2 sesjach z rzędu bez uprzedzenia psychoterapeuty albo nieuiszczenie 2 zaległych opłat oznacza rezygnację z dalszej współpracy.
 • Terapia może wzbudzić czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania dziecka, np. zmian nastroju, labilności emocjonalnej, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii. W takim wypadku wskazane jest poinformowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym dziecka oraz kontynuowanie terapii.
 • Prosimy o  zgłaszanie nam wszelkich uwag, niejasności i wątpliwości, dotyczących zarówno procesu terapii dziecka, jak i naszej współpracy.
 • W przypadku chęci rezygnacji z terapii z jakichkolwiek powodów prosimy o umożliwienie nam jednej lub dwóch sesji domykających. Jest to niezmiernie ważne dla dziecka, gdyż daje mu poczucie zakończenia określonego procesu – nawet gdy z różnych powodów proces ten może być negatywnie oceniany. Jeżeli przyczyna przedwczesnego zakończenia terapii leży wg Państwa po naszej stronie – my poniesiemy koszt wizyt „domykających”.
 • Rodzice dziecka uczestniczą w procesie psychoterapii poprzez okresowe konsultacje z psychoterapeutą.
 • Nie wydajemy zaświadczeń i opinii, które mogłyby dotyczyć przebiegu i treści terapii lub konsultacji.

Nasi psychoterapeuci prowadzący terapię:

 • Magdalena Mróz
  Magdalena Mróz

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując terapeutycznie w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz terapeutycznego. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących psychoterapii oraz systematycznej superwizji.

  Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin oraz poradnictwie dla rodziców.

 • Małgorzata Gorzelnik
  Małgorzata Gorzelnik

  Małgorzata Gorzelnik, magister psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii i psychologii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapeutów. 


  Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje rodzicielskie, skierowane do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w procesie wychowawczym dzieci oraz ukształtować właściwe metody odziaływań. 

 • Tomasz Guzik
  Tomasz Guzik  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, dotyczących psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapueutów. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
  35-211 Rzeszów
 • ul. Lenartowicza 17a/63 ul. Lenartowicza 17a/63
  35-051 Rzeszów
TOP