Polityka prywatności
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również Polski obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Pro-Self Paweł Kopeć, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kamińskiego 2, 35-211,  NIP 819-152-40-59.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres: ul. Kamińskiego 2, 35-211 Rzeszów
przez e-mail: kontakt@pro-self.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy z Administratorem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy lub za pomocą poczty tradycyjnej (dane podane w punkcie 1).

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119/1.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem współpracy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy.

 

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

  • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
    35-211 Rzeszów
  • ul. Lenartowicza 17a/63 ul. Lenartowicza 17a/63
    35-051 Rzeszów
TOP