Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze
Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Na czym polegają konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego. Skierowane są do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w pojawiających się trudnościach z wychowaniem, szukających wskazówek jak poradzić sobie z nową sytuacją w życiu dziecka (pojawienie się rodzeństwa, rozpoczęcie edukacji szkolnej lub przedszkolnej, pożegnanie opiekunki, przeprowadzka, bądź rozwód rodziców).

Jest to zwykle kilka spotkań mających na celu omówienie zgłaszanych przez rodziców trudności, ocenę czy, i jakie wsparcie będzie odpowiednie dla danej sytuacji oraz zaproponowanie określonej  formy pomocy.

Pierwsze spotkanie, na które zapraszani są sami rodzice, służy omówieniu zgłaszanych problemów, zebraniu informacji o psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka oraz przyjrzeniu się systemowi rodzinnemu. Podczas tej rozmowy psycholog wraz z rodzicami ustalają sposób i termin następnych spotkań.

Kolejne spotkanie odbywa się z dzieckiem, czasem w obecności rodzica. Podczas tej sesji psycholog zapoznaje się z perspektywą dziecka, ma sposobność obserwowania zachowań dziecka podczas spontanicznej bądź kierowanej aktywności. Stwarza to możliwość wniknięcia w wewnętrzny świat dziecka, przyjrzenia się mu i zdiagnozowaniu ewentualnych przeszkód w harmonijnym rozwoju emocjonalno-społecznym. Niekiedy istnieje potrzeba kilku spotkań o tym charakterze, szczególnie przy dzieciach nieśmiałych, zamkniętych w sobie, które potrzebują więcej czasu na obdarzenie drugiej osoby zaufaniem.

W dalszej kolejności ponownie zapraszani są sami rodzice, celem podsumowania dotychczasowych spotkań. Psycholog, dzięki zdobyciu szerszej perspektywy, dzieli się swoim rozumieniem zgłaszanych przez rodziców problemów, przybliża możliwe formy pomocy, daje rodzicom sugestie i wskazówki do podjęcia nowych metod wychowawczych.

Przebieg dalszej współpracy zależny jest od diagnozy problemów. Może przybrać formę dalszego wsparcia wychowawczego dla rodziców bądź systematycznych spotkań dziecka z psychoterapeutą. W razie potrzeby dziecko kierowane jest na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną lub integracji sensorycznej. W niektórych przypadkach, po pierwszej konsultacji rodzice mogą otrzymać sugestię o  podjęciu terapii rodzinnej, terapii par lub psychoterapii indywidualnej.

Konsultacje proponowane w Pro-Self różnią się od innych form pomocy psychologicznej szerszym spojrzeniem na niepokojące rodziców objawy pojawiające się u ich dzieci. Skupiając się wyłącznie na zachowaniu dziecka, umyka nam istota problemu. Każde zachowanie niesie z sobą ważne informacje o wewnętrznym życiu dziecka, których ono nie potrafi nam w inny sposób przekazać. Psycholog pojawiające się u dziecka trudne zachowania traktuje jako drogowskazy do znalezienia pierwotnej przyczyny tych trudności.

Celem zmniejszenia u dzieci napięcia związanego z nowym dla nich miejscem, sytuacją i okolicznościami zadbaliśmy o gabinet przeznaczony wyłącznie dla naszych najmłodszych pacjentów. Dzięki temu jego przestrzeń jest dopasowana do potrzeb, zainteresowań i kreatywności dzieci. W pracy wykorzystujemy wykonane według autorskiego pomysłu Lalki Terapeutyczne, zabawa którymi pozwala dziecku uzewnętrznić trudne, nieuświadomione emocje, doświadczenia i przeżycia.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego?

Nie każdy problem wychowawczy jest koniecznym powodem do wizyty w gabinecie psychologicznym. Często pomoc dla dziecka znajduje się w obszarze możliwości rodziców.  Wspierająca rozmowa lub działania podjęte przez rodziców w środowisku dziecka (np. zorganizowanie wspólnej zabawy z kolegami dla synka, który ma trudności w nawiązywaniu kontaktów lub szczegółowa wycieczka krajoznawcza z córką w przypadku niedawnej przeprowadzki rodziny) mogą okazać się wystarczające.

Oczywiście, obiektywne spojrzenie na daną sytuację okiem psychologa może pomóc odnaleźć źródło problemu i opracować strategie jego rozwiązania.

Jednak zdarzają się sytuacje, gdy pomimo rodzicielskich starań i dobrych chęci, dziecko wciąż nie radzi sobie z trudnościami, jest smutne, płaczliwe, zagubione lub przestraszone. Wówczas, skorzystanie z pomocy specjalisty jest wręcz konieczne i niezastąpione.

Konsultacje są okazją do uważnego przyjrzenia się zachowaniu dziecka, zastanowienia nad przyczynami danej sytuacji i poszukania wspierających form komunikacji w rodzinie.

Na konsultacje zapraszamy osoby, które pragną:

 • znaleźć przyczynę niepokojących zachowań dziecka,
 • znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące norm i tempa rozwoju dziecka,
 • świadomie wspierać harmonijny rozwój swojego dziecka,
 • pomóc dziecku w przeżyciu trudnych sytuacji  (nowa szkoła, rozstanie rodziców, trudności w nauce),
 • poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie w zakresie metod opartych na szacunku, porozumieniu bez przemocy, teorii więzi i rodzicielstwa bliskości,
 • skuteczniej rozpoznawać motywy swoich działań, uzyskać większą świadomość swoich uczuć, myśli, przekonań i potrzeb w roli rodzica,
 • skuteczniej radzić sobie w sytuacjach wymagających zrozumienia, cierpliwości i stanowczości z poszanowaniem obu stron relacji – dziecka i rodzica,
 • zbudować głęboką, opartą na zaufaniu i szczerości relację ze swoim dzieckiem,
 • poznać sposoby radzenia sobie z przeżywają w kontakcie z dzieckiem nieprzyjemnymi uczuciami (frustracją, złością, lękiem, bezradnością),
 • uzyskać wsparcie w byciu kompetentnym i spełnionym rodzicem.

 

Nasi psychoterapeuci prowadzący terapię:

 • Anna Maj-Łakomska
  Anna Maj-Łakomska

  Kwalifikacje uzyskała w ramach 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz 2,5-letniego  Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny rekomendowanego przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. 

  Doświadczenie zdobywa m.in. w PPP Nr 2 w Rzeszowie prowadząc terapię rodzin i par, w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2, w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją grupową certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii.

  Specjalizuje się w  psychoterapii par i terapii rodzinnej. Prowadzi także konsultacje rodzicielskie, wychowawcze.

 • Magdalena Mróz
  Magdalena Mróz

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując terapeutycznie w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz terapeutycznego. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących psychoterapii oraz systematycznej superwizji.

  Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin oraz poradnictwie dla rodziców.

 • Małgorzata Gorzelnik
  Małgorzata Gorzelnik

  Małgorzata Gorzelnik, magister psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii i psychologii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapeutów. 


  Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje rodzicielskie, skierowane do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w procesie wychowawczym dzieci oraz ukształtować właściwe metody odziaływań. 

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
  35-211 Rzeszów
 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Osmeckiego 23a/1
  35-506 Rzeszów
 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 Ul. Jagiellońska 10/3
  Rzeszów 35-025
TOP